Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kutymsubstcustom, practicedet är kutym att… it is customary to…
bruksubstanvändning use; av ord usage; sed practice; kutym customför eget bruk for one's personal usekomma ur bruk come (go) out of use; komma ur modet come (go) out of fashionav jorden cultivationfabrik factory; järnbruk workspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaspappersbruk mill
© NE Nationalencyklopedin AB