Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kuragesubstantiv~tpluck, courage; se vidare modmed ex.
modsubstantiv~etoräddhet courage; i vissa uttr. jfr ex. äv. heart; kurage mettle, pluck, nerve; vard. guts (pl.)fatta mod el. ta mod till sig take courage (heart), pluck (screw) up couragetappa modet lose heart (courage), be discouragedhålla modet uppe bear up, keep up one's courage (spirits)inge ngn nytt mod äv. hearten (put new heart into) sbkänna sig väl (resp. illa) till mods feel at ease (resp. feel uneasy, feel ill at ease)vara vid gott mod be in good heart (spirits)
© NE Nationalencyklopedin AB