Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kunnigadjektivwell-informed <i on>, knowledgeable <i on>; skicklig clever <i at>, skilled <i at>
upplystadjektivkunnig el. bildad enlightened
allvetaresubstkunnig person walking encyclopedia
skickligadjektivduktig clever, skilful; kunnig capablevara skicklig i ngt be good at sth, be clever at sthvara skicklig i att göra ngt be good at doing sth, be clever at doing sth
© NE Nationalencyklopedin AB