Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kungöratransitivt verb-gjorde, -gjortannounce, make…known (utan sakobj. ofta make it known); högtidl. notify, proclaim <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; förordning o.d. promulgate
kungörelsesubstantiv~n, ~rannouncement, [public] notice, notification, proclamation; advertisement; jfr kungöra
© NE Nationalencyklopedin AB