Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kundkretssubstantiv~en, ~arcircle of customers, customers (pl.)clientele; vid affärsöverlåtelse äv. goodwill; förbindelser connection[s (pl.)]ha en stor kundkrets …a wide circle (a great number) of customers, …a wide clientele (connection)
kundsubstantiv~en, ~ercustomer; artigt el. om fast kund patron äv. på t.ex. restaurang; mera formellt clientkunder kundkrets äv. clientele (sg.)vara kundhandla hos A. shop at A.'s, give one's custom to A.han är ~ hos oss …a customer of ours
© NE Nationalencyklopedin AB