Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kundeimperf. av kunna
kanverbkunde, kunnatskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse kunna
emedankonjunktionbecause; eftersom as, seeing [that]; då…ju sinceemedan han var sjuk, kunde han inte komma äv. being ill,…
besparatransitivt verb~de, ~tspara in save; skona sparebespara ngn besvär save sb troubledet kunde du ha besparat dig iron. you might have spared yourself the trouble
knappnålsubstantiv~en, ~arpinfästa…med knappnålar fasten…[up (on)] with pins, pin…[on] <vid to>man kunde höra en knappnål falla you could hear a pin drop
hejdatransitivt verb~de, ~tstoppa el. allm. stop; med abstr. obj.:tygla el. få under kontroll check; hämma el. hindra, t.ex. utveckling äv. arrest; ström el. flöde äv. stemhejda ngns framfart check sb's progressinget kunde hejda honom nothing could stop himreflexivt verb~de, ~thejda sig hålla igen check oneself; i tal äv. break off, stop
mödasubstantiv~n, mödorbesvär pains (pl.)trouble; tungt arbete labour, toil; slit drudgery; strapats el. vedermöda hardshipgöra sig [stor] möda take [great] pains (trouble)ha all möda i världen att (+ inf.) have no end of trouble to + inf. (great difficulty in + ing-form)är det mödan värt? is it worth while (the bother)?endast med mödakunde hon only with difficulty…
därigenomadverbbildl.:därmed, på så sätt by that, in that way; genom detta (dessa) medel by that (those) means; på grund därav owing to that, by reason of that; tack vare detta thanks to thatdärigenomgenom att göra det kunde han… by doing so he could…igenom denna (den, dessa, den m.fl.) through that (it, those, them m.fl.); genom där through there
tyckasintransitivt deponensverbtycktes, tycktsseemhan tycks vara rik he seems to be richdet kan (kunde) tyckas it may (might) seem so (look like that)det tycks mig som om… it seems (appears) to me as if (to me that)…vad tycks om min nya kostym? how do you like (what do you think of)…?
värjatransitivt verbvärjde, värjtförsvara defendreflexivt verbvärjde, värjtvärja sig defend oneself <mot against>jag kunde inte värja mig mot intrycket (misstanken) att… I could not help getting the impression (help suspecting) that…substantiv~n, värjorrapier; fäktn. épée fr.
© NE Nationalencyklopedin AB