Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kulvertsubstantiv~en, ~arculvert, conduit
trummasubstantiv~n, trummormus. drum; afrikansk ~ o.d. tomtomspela trumma (trummor) play the drum (drums)slå på stora trumman bildl. bang the big drumslå på trumman för ngt bildl. boost (push) sthtekn.:ledning el. rör duct, conduit; kulvert (t.ex. under väg) culvert; cylinder drum äv. data, barrel; för hiss shaftintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tdrum äv. bildl.; med fingrarna äv. tap; om t.ex. regn beattrumma ihop vänner och bekanta drum…together, drum up…
© NE Nationalencyklopedin AB