Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kubsubstantiv~en, ~ercubekuben på 5 the cube of 5
sidasubstantiv~n, sidorallm. side; yta (t.ex. på kub) äv. face; bildl. äv.:egenskap point; aspekt aspectsida vid sida side by side; i jämbredd abreastdenna sida upp! this side up!det är hans starka sida …his strong pointbyta (välja) sida i bollspel change ends (choose one's end)välja sidai konflikten take a stand…han är trevlig när han sätter den sidan till …when he shows that side of himself (of his character)det har sina sidor är ofördelaktigt it has its drawbacks; är besvärligt it is no easy jobse det (saken) från den ljusa sidan look on the bright sidevisa sig från sin bästa sida appear at one's best, show to advantagefrån svensk sida har man… the Swedes have…, Sweden has…ha ont i sidan …in one's sidemed händerna i sidan with arms akimbovi är släkt på min fars sida …on my father's sideställa sig på ngns sida bildl. side (take sides) with sbstå vid ngns sida eg. stand beside sb (at sb's side); bildl. stand by (help) sbvid sidan av, se bredvidhan tjänar lite vid sidan om …on the sideå ena sidan…å andra sidan on [the] one hand…on the other [hand]gå åt sidan step asidelägga ngt åt sidan put…aside (away); bildl. put…on one side, shelve…i bok pagese sida[n]s.sid. 5 see page p. 5sidorna s.sid. 5–6 pages pp. 5–6
© NE Nationalencyklopedin AB