Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kryadjektivkryttwell (vanl. pred.)fit; återställd recovered; i fråga om äldre person hale [and hearty]; jfr vidare frisk
kurantadjektiv=hand., gångbar sal[e]able, marketablelättsåld (attr.) …that sells (resp. sell) easilykry fit (endast pred.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasom åldring hale [and hearty]
1 raskadjektiv~tsnabb quick, fast; om t.ex. takt äv. rapid, swiftfriskrask och kry om åldring hale and hearty
friskadjektiv~tkry el. inte sjuk well mest pred.; [som är] vid god hälsa healthy; återställd recovered; oskadad el. felfri soundfriska tänder sound teethfrisk som en nötkärna [as] sound as a bellbli frisk get well (all right)se frisk ut look wellövriga betydelser:allm. fresh[en] frisk aptit a keen (hearty) appetitehämta lite frisk luft get some [fresh] air, take the airmed friska tag with a willfriska vindar fresh breezes
dålig (jfr sämre, värre, sämst, värst)adjektiv~tallm. bad; ofullkomlig, 'skral' äv. poor; sämre sorts inferior; [ur]usel, vard. rotten; svag, klen weak; jfr ex.ett dåligtilla utfört arbete a poor piece of workdåliga betyg skol. bad (low) marks (grades)ha dåligt hjärta have a weak heartvara på dåligt humör be in a bad temperha dålig hörsel be hard of hearingdålig jordmån poor soildålig karaktär a bad (weak) characterdålig luft bad (foul) airdålig lön low payen dålig människa a bad (stark. wicked) persondåliga nyheter (råd) bad news (advice)ha dåligt samvete have a bad (guilty) consciencedålig sikt poor visibilitydålig smak bad taste äv. bildl.tala dålig svenska …poor Swedishha dålig syn have [a] bad eyesightråka i dåligt sällskap get into bad companydåliga tider hard (bad) timesdet är en dålig tröst that is a poor consolationdåliga tänder bad teethdåligt uppförande äv. misbehaviour, misconducten dålig ursäkt a poor (flimsy) excusedålig vana bad habitdet var inte dåligt! that's not bad (not half good)!det blir dåligt med potatis i år there will be a shortage of potatoes this year
krasslig poorly, ill; amer. sick; vard. bad; inte riktigt kry out of sorts; illamående sickbli dålig be taken illjag känner mig dålig vanl. I don't feel [very] well, I feel rottenvara dålig i magen have a bad (an upset) stomach
© NE Nationalencyklopedin AB