Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kronasubstcrownkrona eller klave heads or tailssätta kronan på verket supply the finishing touchsvenskt mynt Swedish krona, kronapl. kronor
2 spännsubstvard., krona krona (pl. kronor)
femtilappsubstfifty-krona note; amer. fifty-krona bill
tjugokronorssedelsubsttwenty-krona note; amer. twenty-krona bill
enkronasubstone-krona piece
femkrona och femkronorsmyntsubstfive-krona piece
tiokrona och tiokronorsmyntsubstten-krona piece
tusenkronorssedel och tusenlappsubstthousand-krona note; amer. thousand-krona bill
femhundralappsubstfive-hundred-krona note; amer. five-hundred-krona bill
hundralappsubstone-hundred-krona note; amer. one-hundred-krona bill
© NE Nationalencyklopedin AB