Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

krogsubstantiv~en, ~arrestaurang restaurant; värdshus o.d. inn, tavern
syltasubstantiv~n, syltorkok. brawn; amer. headcheesevard., sämre krog [third-rate] eating-house; amer. greasy spoon [joint]transitivt verb och intransitivt verb~de, ~teg.(ofta äv.sylta in) preserve; göra sylt [av] äv. make jam [of]; t.ex. gurkor äv. picklesyltat apelsinskal candied orange peelbildl.sylta in sig trassla in sig get [oneself] involved (mixed up) <i in; med with>
kastatransitivt verb~de, ~tallm. throw; vard. chuck; häftigt o. vårdslöst fling; häftigt äv. sling; lätt o. lekfullt (ofta uppåt) toss; lyfta o. slänga pitch; vräka hurl; vid fiske cast; kortsp., saka el. göra sig av med discardkasta [bort] throw awaykasta en boll throw a ballkasta boll play catchkasta hit bilnyckeln! throw me…!kasta ngn i marken throw (slå knock) sb downkasta ngt i huvudet på ngn throw sth at sb's headsömnad. overcast, whipstitch
intransitivt verb~de, ~t (jfr äv. kasta)om vind chop aboutvet. med. abort
reflexivt verb~de, ~tkasta sig allm. throw oneselfkasta sig av cykel el. tåg o.d. jump offkasta sig av och an toss [about]kasta sig i (i vattnet) plunge in (into the water)kasta sig in i ett företag (ett förhållande) throw oneself into…kasta sig ned i en fåtölj flop down in (into)…kasta sig ned omkullmarken throw oneself to…kasta sig ut genom fönstret jump (throw el. chuck oneself) out of…kasta sig över ngn fall upon (go for) sbkasta sig över maten tuck right into the food
partikelverbkasta avthrow (vårdslöst fling) offhästen kastade av ryttaren …threw the (its) riderkasta av sig t.ex. täcket throw off; kläderna äv. (snabbare) whip (helt o. hållet strip) offkasta bortthrow (chuck, fling, sling) away; tid waste; pengar äv. squander < on>; jfr bortkastadkasta framfråga el. påstående put inkasta fram ett förslag om ngt propose (suggest) sth, put forward a proposal for sthkasta ieg. throw…in (etc, jfr ovan)kasta i ngn i vattnet throw (etc.) sb into…han kastade i sig maten he bolted (gulped down, wolfed down) his foodkasta ifrån sigthrow away (etc., jfr kasta bortovan)kasta ineg.el.friare throw etc., jfr ovan…inkasta in en sten genom fönstret throw (etc.)…through the windowkasta losssjö., tr. let go; itr. cast offbildl. el. slå sig lös let [oneself] gokasta omom vinden veer round; t.ex. två rader transposekasta om rodret shift the helmsvepa omkasta om sig en sjal throw (wrap)…around one's shoulderskasta omkulleg. throw (starkarespeciellt med saksubj. knock)…down (over)kasta påkastaen duk på bordet throw…on the tablekasta på sig kläderna fling one's clothes onkasta uppuppåt throw (toss)…up <i luften into…>; t.ex. jordhög throw upkräkas throw up, vomitkasta utthrow (etc.)…out <genomt.ex. fönstretskiljetecken mellan denna SWA och föreg. SCA saknasfrånt.ex. krogskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; sjö., last jettisonkasta ut pengar waste (squander, vard. blow) one's…onkasta överkasta över bollen! över muren o.d. throw the ball over [to me (us osv.)]!
© NE Nationalencyklopedin AB