Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

krocketsubstantiv~encroquet
krockaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tom bil o.d. crashkrocka med ngt collide with sth, run (crash, smash, lätt bump) into sthbilarna krockade the cars collided (ran etc. into each other)om t.ex. tv-program clashi krocket roquetkrocka [bort] croquet
bågesubstantiv~n, bågarkroklinje curve; matem. el. elektr. arc; mus.:legato~ slur; pil~ bow; byggn. arch; glasögon~ frame; krocket~ hoop; vard., motorcykel motorbikespänna bågen draw one's (bend the) bowspänna bågen för högt bildl. aim too high; kräva för mycket make exaggerated demandsgå i en vid båge make a wide sweep
© NE Nationalencyklopedin AB