Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kritiksubstbedömning el. klander criticism; recension reviewkritiken kritikerna the critics (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe reviewers (pl.)under all kritik beneath contempt
klandersubstblame; kritik criticism
onyanseradadjektivom kritik, omdöme etc. simplistic; ytlig superficial
1 fogsubsthon har fullt fog för sin kritik she is justified in her criticism
fränadjektivom lukt, smak pungent, acridfrän kritik biting criticism
anmärkningsubstyttrande remark, observation; förklaring note, commenten anmärkning kritik criticism
skärpasubstsharpness; om t.ex. kritik severity; klarhet claritytydlighet (hos bild) definiton
verbsharpen; stegra el. öka intensify, increase; t.ex. motsättningar accentuate; t.ex. straff increase the severity of, make more severedet skärpta läget the tense situationskärpa sig rycka upp sig pull oneself together
riktaverbvända åt visst håll direct <mot at>; vapen etc. aim <mot at>, level <mot at>, point <mot at>rikta in t.ex. kikare etc. train <mot on>räta straightenrikta sig a) vända sig address oneself b) om bok etc. be intended <till for> c) om kritik be directed <mot against>
© NE Nationalencyklopedin AB