Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kritasubstantiv~n, kritorchalk; färg~ crayonen [bit] krita a [piece (stick) of] chalken ask kritor a box of chalks (resp. crayons)ta på krita vard. buy on ticknär det kommer till kritan when it comes to it (the crunch, the point)geol. the Cretaceoustransitivt verb~de, ~tchalk
kritperiodensubstantivbest. sing.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse krita
ritatransitivt verb~de, ~tallm. draw <med blyerts (krita, tusch) in…>; skissera sketch, outline; göra ritning till designrita av make a drawing (sketch) of; kopiera copyrita upp draw, trace [out]; t.ex. tennisplan mark (chalk) out
slammatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~trena:t.ex. malm wash; krita purify; kalkstryka calcimine, whitewashslamma igen itr. get filled with mud osv.; jfr slamslamma upp ngt i vätska suspend
© NE Nationalencyklopedin AB