Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kringprepositionrunt om round; spec. amer. around; omkring, i fråga om tid about, round aboutmystiken kring ngt the mystery surrounding sthom, angående about, concerning
banderollsubststreamer; pappersremsa kring förpackning wrapper
kyrkogårdsubstcemeterykring kyrka churchyard
flockasverbflock, flock together <kring round>
skockaverbskocka sig crowd together <kring round>, flock together <kring round>
funderingsubstfunderingar tankar thoughts <kring, om on>; idéer ideas <kring, om on>
planksubststaket fence; kring bygge etc. hoarding
tomtsubstkring villa garden; större grounds (pl.)obebyggd building site; amer. lot
brasasubstfire, log-firevid brasan at the firesidekring brasan round the fireside
ringsubstringpå bil etc. tyre; amer. tirekring solen el. månen halopl. -s el. -essport. ring
© NE Nationalencyklopedin AB