Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

krigsubstwar; krigföring warfareföra krig mot make war on, wage war on
utbrottsubstav t.ex. krig, sjukdom outbreak <av of>; vulkans eruption; av känslor outburst
blodigadjektivblodfläckad bloodstainedhan var blodig he was all bloodyett blodigt krig a bloody warlätt stekt underdone, rare
offersubstuppoffring sacrificebyte el. rov victim, preylätt offer sitting targetfalla offer för fall victim to; i krig, olyckshändelse victim, casualty
förklara1verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasexplain <för to>det förklarar saken that accounts for it, that explains itförklara bort ngt make excuses for sthtillkännage declare; uppge stateförklara krig mot declare war onförklaras skyldig be found guilty <till of>
störreadjektivlarger, bigger, greater etc.; se storstörre delen av… most of…till större delen for the most part, mostlyett större krig relativt stort a major waren större summa relativt stor a big sum, a large sum
1 farasubstdanger; risk riskdet är fara för krig there is a danger of wardet är ingen fara för det! there is no danger of thatdet är ingen fara med honom he's all right, don't worry about himvara utom fara be out of dangervid fara in case of dangersignalen 'faran över' the all-clear signal
© NE Nationalencyklopedin AB