Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kretsloppsubstantiv~et, =t.ex. blodets circulation; t.ex. jordens revolution, orbitårstidernas kretslopp the cycle (return) of the seasons
kretsgångsubstantiv~en, ~arcyclic (revolving, circular) motion, circle; bildl. el. t.ex. historiens el. livets round; jfr kretslopp
© NE Nationalencyklopedin AB