Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kreditsubstantiv [ˈ--]oböjl., ettskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastillgodohavande credit; bokföringsrubrik Creditordebet och kredit debits and credits [-ˈ-]~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknascredit; förtroende äv. credit rating, standingkredit get (receive) creditköpa på kredit buy on credit (on tick)
debetsubstantivoböjl., etthand. debit; bokföringsrubrik Debtordebet och kredit debits and creditsdebet och kredit att gå ihop get the two sides of one's accounts to agree; friare make both ends meet
åtstramningsubstantiv~en, ~areg. contractionav kredit o.d. squeeze; av t.ex. ekonomin tightening[-up] (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaspå börsen stiffening (endast sg.)
begränsadadjektiv-gränsat, ~elimiteden begränsad horisont bildl. a narrow outlookbegränsad kredit restricted creditbegränsade resurser limited resourcesbegränsade tillgångar straitened means
kontosubstantiv~t, ~naccount; med kredit,amer. charge account; löpande räkning current accountha konto i en bank have an account with (in) a bankha pengar på kontot (sitt konto) have money in one's accountöppna [ett] konto hos open an account withsätta in på ett konto pay into an accountsätta upp på ngns konto put down to sb's account
lämnatransitivt verb~de, ~tbege sig ifrån el. låta vara el. kvarlämna el. efterlämna leave; överge: abandon; dra sig tillbaka från (t.ex. sin tjänst, politiken) retire fromlämna ngn ensam hemma leave sb alone at homelämna sin plats åt ngn give up one's seat to sbdet har inte lämnat något spår [efter sig] …left any trace [behind]lämna ngn åt sitt öde leave sb to his (resp. her) fatege:allm. give; låta ngn få äv. let…have; bevilja el. t.ex. kredit el. rabatt äv. grant, allow; komma med äv.:t.ex. förklaring offer, present; t.ex. anbud make; tillhandahålla äv.:t.ex. upplysningar provide, furnishlämna ngt till ngn ge give (överlämna hand over) sth to sb; låta få let sb have sth; komma med bring sb sth; gå med take sth to sblämna svar give an answerjag måste lämna [in] min kostym på kemtvätt …have my suit cleaned, …take my suit to the cleaners
partikelverblämna avt.ex. varor deliver; passagerare drop, set down; mil. hand overlämna bakom sigleave…behind; bildl. äv. outgrow; distansera outdistancelämna bortlämna ifrån sig give away; skicka bort send outlämna bort ett barn, t.ex. för adoption give uplämna efter sigefterlämna leave; se vidare efterlämnalämna framöverlämna hand over; avlämna äv. deliverlämna ifrån sigge ifrån sig hand over; avhända sig el. skiljas från part with; avträda surrenderlämna igense lämna tillbakanedanlämna inallm. hand (take, skicka send) in; inkomma med äv. present, submit; t.ex. skrivelse el. skolskrivning give in; till förvaring leavevard., dra sig ur el. ge upp pack it in; kick the bucket, hand (cash) in one's chipslämna kvar ngtleave…; oavsiktligt leave…behindlämna tillbakareturn; ngt lånat äv. give back; t.ex. skolskrivning hand backlämna utt.ex. paket hand out; t.ex. varor deliver; från förråd o.d. issuelämna ut ngt till ngn äv. hand…over to sb; jfr utlämnalämna överledarskap o.d. hand over; se vidare överlämna
© NE Nationalencyklopedin AB