Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kravsubstantiv~et, =allm. demand; anspråk claim; anmaning att betala demand for paymentett rättmätigt krav a legitimate claimkrav t.ex. reformer demand for; starkare insistence onhöja kraven raise the standards (requirements)resa krav begära call for; jur., göra anspråk på claim, lay claim toställa stora krav make great (heavy) demands on; jfr fordran, fordringar
rättmätigadjektiv~tom t.ex. arvinge el. ägare rightful, lawful; om krav o.d. legitimatedet rättmätiga i hans krav the legitimacy of…
oeftergivligadjektiv~tom krav el. skyldighet imperative, irremissible; om regel inflexible, absolute
oavvisligadjektiv~tett oavvisligt krav a claim that cannot be refused (rejected), an imperative demand
frånträdatransitivt verb-trädde, -trättavgå från retire from, relinquishavstå från:krav el. förmån waive; egendom el. rättighet surrender
vidhållatransitivt verb-höll, -hållithold (keep, adhere, stick) to; t.ex. åsikt äv. persist in; t.ex. krav insist onvidhålla att… maintain (insist) that…
tillgodosetransitivt verb-såg, -settkrav el. önskemål o.d. meet, satisfy; behov supply, provide fortillgodose ngns intressen look after sb's interests
nutidsubstantiv~ennutiden [the] present times (pl.)nutidenskrav present-day…nutid ens människor (ungdom) äv. …of the present day (age)
avkallsubstantivoböjl., göra avkall t.ex. rättigheter renounce; t.ex. krav waivege (göra) avkall på kvaliteten lower one's standards of quality
tillfredsställatransitivt verb-ställde, -ställtsatisfy äv. sexuellt; person äv. content; göra till lags suit, please; behov el. efterfrågan el. krav äv. meet; nyck indulgetillfredsställa sig själv onanera masturbate, satisfy oneself; vard. play with oneself
© NE Nationalencyklopedin AB