Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kramatransitivt verb~de, ~ttrycka el. pressa el. t.ex. ngns hand squeeze, presskrama saften ur en citron squeeze…dry, squeeze the juice out of…krama ihjäl squeeze…to deathkrama ur squeezekrama [om] omfamna hug, embrace; smeksamt cuddle
saftsubstantiv~en, ~erav frukt, grönsaker, kött juice; kokt med socker (för spädning) [fruit] syrup; blandad med vatten som dryck fruit drink; se äv. apelsinsaft, hallonsaftm.fl.pressa (krama) saften ur en citron squeeze [the juice out of]…, squeeze…dry
hårtadverbintensivt el. kraftigt hard; strängt severely; stadigt tight; mycket [very] much resp. very; jfr ex.hårt beskattad heavily taxedvara hårt packad be tightly packedhårt spänd lina very tense…arbeta hårt work harddra åt hårt (hårdare) tighten very much (more)krama ngn hårt hug…tightdet känns hårt bittert it feels bitterta ngt hårt bildl. take…hard (very much to heart)
pressatransitivt verb~de, ~tallm. press; med strykjärn äv. iron (byxor äv. crease); mönster i metall o.d. äv. emboss; krama squeezepressa apelsiner squeeze (press) orangespressa potatis rice potatoespressa priset force the price down, cut the pricepressa rösten force one's voicepressa ngn på pengar extort money from sb, blackmail sbintransitivt verb~de, ~ti andra halvlek pressade svenskarna hårt …the Swedes put on the pressure (pushed forward)ligga och pressa på stranden, vard. bask in the sun trying to get a tan
partikelverbpressa fram en bekännelseextort… <ur from>pressa fram ett ljud get out…pressaklämma fram en tår squeeze out a tearpressa sig fram squeeze (force) one's waypressa ihopcompress, squeeze (jam, press)…togetherpressa nedpress (force) down; priser o.d. äv. cut down, reducepressa ned t.ex. saker i en väska crampressa uppt.ex. fart el. priser force (drive) uppressa uteg. press (saft o.d. äv. squeeze) out <ut ngt ur sth out of>pressa ut ett veck smooth (iron) out…
tryckatransitivt verb och intransitivt verbtryckte, trycktpress <mott.ex. väggenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; krama el. klämma squeeze; tynga weigh…down, oppress, press [heavily] upon; kännas tung be (weigh) heavy; vara trång be too tighttrycka ngns hand shake (hjärtligare clasp el. press) sb's handär det något som trycker dig? have you got anything (something) on your mind?trycka ngn till sitt bröst press (mera känslobetonat clasp) sb to one's bosomtrycka på en knapp press (push) a button
trycka på ngt framhäva el. betona emphasize sth
typogr.el.på tyg o.d. printboken håller på att tryckas …is being printed (in the press)tryckt hos… printed by…
jakt.el.friare (dölja sig):om djur squat[ligga och] trycka om person lie low ([in] hiding)
reflexivt verbtryckte, tryckttrycka sig tätt intill ngn a) kelande cuddle (om barn nestle) up to sb b) ängsligt press close against sbtrycka sig mot en vägg press (tätt intill flatten) oneself against…
partikelverbtrycka avavfyra fire; itr. äv. pull the triggertrycka av ett gevär pull the trigger of (fire) a guntypogr. print [off]; kopiera copy [off]trycka fastpress…[securely] on < to>trycka i sigvard., äta put (tuck) awaytrycka igen dörr o.d.push…totrycka ihop flera föremålpress (klämma squeeze)…together; packa compress; platta till flattentrycka inpress (klämma squeeze) intrycka ned (ner)press down; friareel.bildl. depress, oppresstrycka ned hissen send (ned till sig bring el. get) the lift downtrycka ner ngn i skorna make sb feel smalltrycka ombok o.d. reprinttrycka påutöva tryck exert pressuretrycka tillge ngt en tryckning press…hard; platta till flatten; t.ex. jord press downtrycka till ngn behandla ngn nedlåtande squash (lean on) sb; slå till ngn sock (wallop) sbtypogr.trycka till 5000 ex. print…more, print another…trycka uppallm. press uptrycka upp hissen send (upp till sig bring el. get) the lift uptrycka utpress (klämma squeeze) out
© NE Nationalencyklopedin AB