Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

starktadverbstrongly; kraftigt powerfullystarkt begränsad strictly limitedstarkt trafikerad gata very busy road
byggaverbbuilddet bygger grundar sig it is founded onkraftigt byggd om person powerfully built, sturdy
verb och partikelverbbygga inmed väggar wall inbygga omrebuild, alterbygga påöka add tobygga tillutvidga enlargebygga utenlarge, extend, develop
© NE Nationalencyklopedin AB