Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kraftöverföringsubstantiv~en, ~ar[the] transmission of power, [power] transmission
utväxlingsubstantiv~enutbyte exchangetekn. gear; kraftöverföring transmission; utväxlande gearinglåg (hög) utväxling low (high) gearha låg utväxling be low-gearedha hög utväxling be high-geared
© NE Nationalencyklopedin AB