Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

krångelsubstantivkrångletbesvär el. bråk trouble, fuss, bother, hassle; svårigheter el. invändningar difficulties (pl.)olägenhet inconvenience; förvecklingar complications (pl.)det är något krångel med motorn there is something wrong with the engine
strulsubstantiv~etvard., krångel muddle, hassle; besvär trouble, bother
motorfelsubstantiv~et, =engine (motor) fault (krångel trouble)
byråkratiskadjektiv~tbureaucraticbyråkratiskt krångel el. byråkratiska metoder äv. red tape
tjafssubstantiv~etvard., prat drivel, twaddle, cobblers; strunt el. smörja rubbish; krångel fuss
krånglaintransitivt verb~de, ~tställa till krångel make a fuss; göra svårigheter el. invändningar make (raise) difficulties, be awkward; förorsaka besvär give (cause) trouble'klicka' o.d. el. om t.ex. motor el. radio go wrong; om t.ex. lås el. broms jammagen, motorn krånglar there is something wrong with…
partikelverbkrångla sig ifrån ngtslingra sig undan dodge (wriggle out of, shirk, get out of) sthkrångla sig igenom ngtget through sth in one way or other, muddle through sthkrångla tillt.ex. en fråga:röra till make a mess (a muddle) of; göra invecklad complicatekrångla sig undan ngtse krångla sig ifrån ngtovankrångla sig urt.ex. en situation, ngns grepp wriggle out of
© NE Nationalencyklopedin AB