Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

krångelsubsttrouble, fussdet är något krångel med motorn there is something wrong with the engineställa till krångel make a fuss
strulsubstvard., krångel muddle; besvär trouble, hassle
2 bråksubstbuller noise, rowgräl row, quarrelställa till bråk om ngt make a row (fuss) about sth, kick up a row (fuss) about sthkrångel trouble, fuss
krånglaverbställa till krångel make a fuss, make difficulties; ställa till med besvär give troublekrångla till röra till make a mess of; göra invecklad complicatesluta fungera go wrongmagen krånglar there is something wrong with my stomach
© NE Nationalencyklopedin AB