Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

krävaverbdemand, call for; ta i anspråk, t.ex. tid takekräva ngn på betalning demand payment from sbolyckan krävde tre liv the accident claimed the lives of three people
reklameraverbklaga på make a complaint about; kräva ersättning för put in a claim for
påkallaverbkräva call for, claim, demandpåkalla ngns uppmärksamhet attract sb's attention
yrkaverbyrka el. yrka fordra demand; resa krav på call for; som rättighet claim; kräva insist
fordraverbbegära, kräva demand; yrka på insist on; göra anspråk på claimdet fordrar mycket tid it requires (demands) a lot of time
anspråksubstclaimgöra anspråk på ngt lay claim to sthgöra anspråk på att… claim to…ställa stora anspråk make great demands onta i anspråk a) kräva require, take b) uppta, t.ex. ngns tid make demands on, take up
© NE Nationalencyklopedin AB