Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kortspelsubstspelande playing cardsenstaka spel card-game
bridgesubstkortspel bridge
pokersubstkortspel poker
spelbordsubstför kortspel card-table; för hasardspel gambling table, gaming table
medspelaresubsti t.ex. tennis, kortspel partner; i lagspel team-mate; på teater etc. co-actorhan fick bollen av en av medspelarna he got the ball from one of the other players
budsubstanbud offer; på auktion bid; i kortspel bid, calldet var hårda bud that's tough!budskap message; budbärare messengerskicka bud att… send word that…skicka bud efter ngn send for sbbefallning commandtio Guds bud the ten commandments
spelsubstmusik. playingteat., spelsätt actingsällskaps-, kort- el. idrottsspel game; spelande playing; spelsätt vanligen play; hasardspel gambling; stick i kortspel trickspel om pengar playing for moneyförlora på spel lose by gamblingolika uttryck:spelet är förlorat the game is upspela ett högt spel play a dangerous gameha ett finger (sin hand) med i spelet have a hand in itstå på spel be at stakesätta ngt på spel risk sth, put sth at stakehan är ur spelet he is out of it, he is out of the running
© NE Nationalencyklopedin AB