Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

korssubstantiv~et, =cross äv. bildl.; mus. sharp symbolkors i taket! wonders will never cease!, well, would you believe it!lägga i kors crosssitta med armarna i kors bildl. twiddle one's thumbs, sit doing nothingsitta med benen i kors …with legs crossed, …cross-leggedkrypa till korset humble oneself, eat humble pie; amer. eat crowinterjektionkors [i alla mina (all sin) dar]! el. kors i jösse namn well, I never!, good heavens (gracious)!; amer. äv. gee!, gosh!adverbkors och tvärs åt alla håll in all directions, this way and that
jössesse ex. under kors
krysssubstantiv~et, = a) kors cross; vid tippning drawsätta kryss för mark…with a cross; på t.ex. lista put a cross against b) korsord crossword c) sport. top corner of the goalsjö. a) segling mot vinden windward sailing, beating, tacking b) utan bestämd kurs cruisingligga på kryss, se kryssa
tvärsadverbse äv. ex. under härs, korstvärs igenom (över) right (straight) through (across)tvärs över gatan äv. cross…, walk across…bo tvärs över gatan live just across (on the opposite side of…)sjö. abeamtvärs om babord abeam to port
2 armsubstantiv~en, ~ararm; av flod el. ljusstake m.m. branchlagens arm the arm of the lawslå armarna om put one's arms aroundspringa rakt i armarna på ngn run straight into sb's arms; råka träffa bump into[gå] arm i arm [walk] arm-in-armmed armarna i kors (korslagda armar) äv. bildl. with one's arms foldedmed öppna armar with open armspå rak arm bildl. offhand, straight offta ngn under armen hold (take) sb's arm
stråsubstantiv~et, ~nstraw äv. koll.; hår~ hair; gräs~ blade of grassdra det kortaste (längsta) strået get the worst (best) of itdra sitt strå till stacken do one's share (bit)inte lägga två strån i kors not lift a finger <för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto, + inf.>, not do a stroke [of work]den här är ett strå vassare …just that bit betterett strå vassare än… a cut above (om person äv. one up on)…
skitsubstantivvard.~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasexkrementer shit; djurs droppings (pl.), kors äv. muckskrämma skiten ur ngn vulg. scare sb shitless~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassmuts filth; svagare dirtoböjl., ettskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasskräp [damned] junk (trash)han gjorde inte ett skit he did not do a bloody (amer. goddam, vulg. fucking) thingoböjl., enstruntsnacka skit talk rubbish; vulg. talk bullshit; småprata chew the fat~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasperson bastard, rotter; vulg. shit, scumbagoböjl.som utropskit [också]! hell!; starkare shit![det är] skit samma it's all the same, it doesn't matter a damn
© NE Nationalencyklopedin AB