Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

korssubstcrosslägga armarna i kors cross one's armslägga benen i kors cross one's legssitta med armarna (händerna) i kors twiddle one's thumbs, sit doing nothingmusik. sharp
adverbkors och tvärs åt alla håll in all directions
krysssubstkors cross; på tipskupong draw
stråsubststraw; grässtrå blade of grassdra det kortaste strået get the worst of itdra det längsta strået get the best of itdra sitt strå till stacken do one's bitinte lägga två strån i kors not lift a finger <för att to>vara ett strå vassare än ngn be a cut above sbvara ett strå vassare än ngt be just that little bit betterhårstrå hair
© NE Nationalencyklopedin AB