Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

korgsubstantiv~en, ~arallm. basket; större el. t.ex. matsäckskorg, julkorg hamper; för bär o.d. (av spån) punneten korg med äpplen vanl. a basket of…bildl.korgen be refused (turned down)
flätasubstantiv~n, flätorplait, braid; hårt flätad äv. pigtail; bakverk twisthon har flätor she wears [her hair in] plaits (braids)transitivt verb~de, ~tplait, braid; t.ex. korg äv. weave; krans o.d. twinefläta korgar plait (make) basketsfläta ihop eg. plait…together, interplait, interlacefläta in plait…in; framför allt bildl. intertwine, interweave
fulladjektiv~tfylld o.d. full <av (med) of>; framför allt bildl. filled <av with>; av folk äv. crowded, packeden korg full med frukt äv. a basketful of…det är (vi har) fullt fullbelagt el. fullsatt we are fully booked (full up)vara full av (med) t.ex. idéer be teeming with…hälla glaset fullt fill the glass [up]klottra väggarna fulla scribble all over…
hel el. fullständig full; complete, whole, total; fullkomlig äv. perfect, absolutefullt allvar quite seriously, in real (dead) earnestfull betalning payment in fullnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullfullt förtroende complete confidencei full gång in full swing, at full blastfullt pris the full pricefull sysselsättning full employmentmed full säkerhet with absolute certaintyhan är i sin fulla rätt … perfectly within his rightstill fullo in full, to the full, fully
onykter drunk vanl. pred., intoxicated; vard. tipsysupa (dricka) sig full get drunk
© NE Nationalencyklopedin AB