Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kopiasubstantiv~n, kopiorcopy äv. bildl.; avskrift äv. transcript; foto. vanl. print; av konstverk o.d. replica; imitation imitationta [en] kopia av… copy…, make a copy (print osv.) of…
bevittnatransitivt verb~de, ~tbestyrka attest, testifybevittnas:… witnessed (witnesses):…bevittnad kopia attested (certified) copyvara vittne till witness
ritningsubstantiv~en, ~arritande drawingkonkr. drawing, draft, draught; byggn. äv. design, plan; [blå]kopia blueprintdet hela gick efter (enligt) ritningarna bildl. …according to plan
kännedomsubstantiv~enkunskap knowledge <om of>; bekantskap acquaintance; närmare familiarity <om with>kännedom om (om att) receive information (be informed) about (that)ha kännedom om know about, be aware (informed) ofkopia för kännedom …for [your] informationdet har kommit till vår kännedom att… we have been informed (information has reached us) that…
© NE Nationalencyklopedin AB