Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

konverseraverbconverse <om about, on>
talaverbspeak; konversera talkallvarligt talat seriously speakingdet är mycket som talar för att han har gjort det there is a lot that points towards his having done ittala sig varm för recommend sth warmlytala för sig själv talk to oneself; å egna vägnar speak for oneselfresultatet talar för sig självt the result speaks for itselfdet är ingenting att tala om! don't mention it!för att inte tala om… not to mention…tala till speak to, talk to; högtidligt addresstala till punkt finish what one has to saytala emot ett förslag speak against a proposal
verb och partikelverbtala inpå band recordtala omtell <ngt för ngn sb sth>tala inte om det för någon! don't tell anybody!tala utså att det hörs speak up; rent ut speak one's mindtala ut med ngn have it out with sb, thrash it out with sb
© NE Nationalencyklopedin AB