Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kontosubstantiv~t, ~naccount; med kredit,amer. charge account; löpande räkning current accountha konto i en bank have an account with (in) a bankha pengar på kontot (sitt konto) have money in one's accountöppna [ett] konto hos open an account withsätta in på ett konto pay into an accountsätta upp på ngns konto put down to sb's account
plusgirosubstantiv~t, ~npostal giro [banking] service (konto account)per plusgiro by [postal] giro
bankgirosubstantiv~t, ~nbank giro [service]; konto bank giro [account]
vilandeadjektivoböjl.resting, reposing, quiescentvilande aktiebolag ekon. dormant company (amer. corporation)vilande konto bank. dormant account (balance)vilande lagförslag dormant bill
överskridatransitivt verb-skred -skriditeg. el. t.ex. gräns cross; bildl.:t.ex. sina befogenheter exceed, overstep, go beyond; konto overdrawöverskrida tiden run over the time
krediteratransitivt verb~de, ~thand. creditkreditera ett konto med ett belopp credit an account with…, credit…to an account
överdragsubstantiv~et, =hölje el. skynke o.d. covering, cover; på möbel loose cover; [kudd]var o.d. [pillow] case; lager av färg o.d. coat[ing]på konto overdraft
påföratransitivt verb-förde, -förtdebiterapåföra ngn (ngns konto) ngt charge sth to sb's accountpåföra ngn skatt levy…on sb
2 banksubstantiv~en, ~erpenning~ bank äv. spel~gå på banken go to the bankha pengar banken …in (at) the bankha konto hos en bank …at a bankspränga banken break the bank
dödatransitivt verb~de, ~tkill äv. bildl.; amer. äv. slaydöda tiden kill timedöda en boll sport. kill (trap) a ballhand.:bankbok, inteckning etc. cancel; konto close
© NE Nationalencyklopedin AB