Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

konstverksubstantiv~et, =work of artpl. works of art
avtäckatransitivt verb-täckte, -täcktuncover; konstverk o.d. unveil
avtäckningsubstantiv~en, ~aruncovering; av konstverk o.d. unveilingceremoni unveiling ceremony
kopiasubstantiv~n, kopiorcopy äv. bildl.; avskrift äv. transcript; foto. vanl. print; av konstverk o.d. replica; imitation imitationta [en] kopia av… copy…, make a copy (print osv.) of…
ägosubstantivoböjl., en, ha i sin ägo possesskomma i ngns ägo come into sb's handsvara (befinna sig) i ngns ägo be in sb's possession, belong to sbvara i privat ägo be private property (privately owned); om konstverk be in a private collectionövergå i privat ägo pass into private ownership
pärlasubstantiv~n, pärlorpearl; av glas el. trä etc. som inte imiterar äkta bead; bildl. el. om t.ex. konstverk gemodlade (imiterade) pärlor culture (imitation el. artificial) pearlsäkta pärlor real (genuine) pearlshon är en pärla she is a treasure (a real gem)kasta pärlor för svin cast pearls before swineintransitivt verb~de, ~tsvetten pärlade i pannan på honom beads of perspiration stood on his foreheadpärlande viner sparkling wines
konstsubstantiv~en, ~erkonstnärlig verksamhet art; konstverk (koll.) [works (pl.) of] artde sköna konsterna the [fine] artsskicklighet skillkonsten att (+ inf.) the art of + ing-form; förmågan the ability to + inf.efter alla konstens regler according to the rules [of the game] (to all the recognized rules); grundligt thoroughly, soundlydet är väl ingen konst! that's easy [enough]!, there is nothing to it!, it's dead easy!det är ingen konst för honom att (+ inf.) it's easy (no great matter) for him to + inf.han kan konsten att (+ inf.) he knows how to + inf.
konster konststycken el. trick tricks, dodgesgöra konster do (perform) tricks; om akrobat do (perform) stunts
äktaadjektivoböjl.mots. falsk: genuine; autentisk authentic; om konstverk äv. original…; om t.ex. porslin el. silver el. stenar real; ren el. om t.ex. guld pure, solid; sann el. verklig el. om t.ex. poet el. vänskap true; sannskyldig el. om t.ex. skojare veritabledet här är äkta vara this is the real thing (vard. kosher, the real McCoy)om börd el. äktenskapäkta börd åld. legitimate birthäkta hälft vard. better halfäkta maka (make) [högtidl. wedded (lawful)] wife (husband)äkta makar husband (man) and wife, married peopleäkta par [married] couple, husband and wifedet äkta ståndet the married stateadverbgenuinelyäkta svenskt! how very Swedish!det låter äkta it sounds genuine, it rings truetransitivt verb~de, ~thögtidl. wed, espouse
© NE Nationalencyklopedin AB