Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

konstsubstart, works (pl.) of artkonsten att vinna the art of winningdet är ingen konst! that's easy!efter alla konstens regler according to the rules; grundligt thoroughlygöra konster konststycken do tricks; om akrobat do stunts
surrealistiskadjektivkonst. surrealistic
akvarellsubstkonst. watercolour
surrealismsubstkonst. surrealism
palettsubstkonst. palette
oljefärgsubstkonst. oil colour
museumsubstmuseum; för konst museum, gallery
fotografisubstphotographsom konst photography
collagesubstkonst. collagegöra ett collage prepare a collage
kännaresubstav konst etc. connoisseur; expert expert
© NE Nationalencyklopedin AB