Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

konsekventadjektiv=consistentadverbconsistently; genomgående throughouthandla konsekvent act consistently (in a consistent manner)
följdriktigadjektiv~tlogical, consequent; konsekvent consistent
genomgåendeadjektivoböjl.järnv. m.m. through…bildl.ett genomgående drag a common (general) featureett genomgående fel a constant (general) error (fault, mistake)adverbthroughout; utan undantag without exception; konsekvent consistently
© NE Nationalencyklopedin AB