Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

konkretadjektivconcrete
småbruksubstkonkret smallholding
2 disksubstwashing-up äv. konkret
vakuumförpackningsubstvacuum packaging; konkret vacuum pack, vacuum package
vävnadsubstvävning weavingkonkret woven fabricfysiol. tissue
inredningsubstinredande decoration, furnishingkonkret fittings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasväggfast fixtures (pl.)
resgodsförvaring och resgodsinlämningsubstkonkret left-luggage office, cloakroom; amer. checkroom
skyltningsubstkonkret display, display of goods; i skyltfönster window display
strykningsubstmed handen etc. stroke; gnidning rubmed strykjärn ironingmed färg coating; konkret coat, coat of paintuteslutning cancellationnedstrykning, i t.ex. manuskript deletion, cut
skyddaverbprotect <för, mot against>; mera konkret shelter <mot against>; försvara defend; skyla el. ge betäckning cover; trygga safeguard; bevara preserveskydda sig protect oneself, shelter oneself
© NE Nationalencyklopedin AB