Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

konjunktivsubstantiv~en, ~erspråkv. the subjunctive [mood]
nådetransitivt verbpresens konjunktivGud nåde dig, om du… God help you if you…
tordehjälpverbimperf. konjunktivför att uttrycka förmodan:uttryckes vanl. genom konstr. med probably; jfr ex.det torde finnas många som there are probably…slottet torde ha byggts på 1600-talet the castle was probably built…för att uttrycka uppmaning will; hövligare will pleaseni torde observera you will (anmodas are requested to, bör should) observe
© NE Nationalencyklopedin AB