Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

konjunktionsubstgram. conjunction
huruvidakonjunktionwhether
medankonjunktionwhile
menkonjunktionbut
fastänkonjunktionthough, although
närhelstkonjunktionwhenever
2 fastkonjunktionthough, although
tillskonjunktion och prepositiontill, until
allteftersomkonjunktionefter hand som as
tykonjunktionfor; därför att because
© NE Nationalencyklopedin AB