Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

konceptsubstdraft <till of>tappa koncepterna fattningen lose one's head, become confused
1 kladdsubstutkast rough copy; koncept rough draft
utkastsubstkoncept draft <till of>, rough draft; skiss sketch <till of>sport. throw
© NE Nationalencyklopedin AB