Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

komplimangsubstantiv~en, ~ercomplimentge en komplimang pay a complimentge ngn en komplimang för ngt compliment sb on sth
uppfattatransitivt verb~de, ~tapprehend; med sinnena äv. perceive; höra catch; begripa understand, grasp; betrakta look on, regard <som as>; tolka interpret <som as>klart uppfattafaran clearly see…uppfatta ngt riktigt bildl. get a clear idea (picture) of sthjag kunde inte uppfattavad han sa I could not catch (make out)…uppfattade jag hans ord that was how I understood (what I made of)…uppfatta vinken take the hintuppfatta ngt som en komplimang take sth as…hans ord kan uppfattaspå olika sätt his words may be interpreted (taken)…[är det] uppfattat? do I make myself clear?
© NE Nationalencyklopedin AB