Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kompetentadjektiv=competent; kvalificerad äv. qualified
dugligadjektiv~tcapable; kompetent äv. competent
kunnigadjektiv~twell-informed <i on>, knowledgeable <i about>; erfaren experienced <i in>; kompetent competent; skicklig clever, [very] good <i at>; yrkesskicklig skilled <i at, in>vara tekniskt kunnig possess technical skill (vard. the [technical] know-how)
behörigadjektiv~tvederbörlig due; lämplig proper, fittingbehörigt avstånd at a safe distancei behörig ordning (tid) in due order (course)kompetent qualified, competent; om t.ex. lärare certificatedicke behörig not qualified (competent); om t.ex. lärare non-certificated
skickligadjektiv~tduktig clever, skilful, able; kunnig capable; kompetent competent, expert; tränad proficient, skilled, experienced; i fingrarna deft, dexterousen skicklig fotograf a talented photographeren skicklig yrkesman a competent professional
duktigadjektiv~tbra o.d.:allm. good <i at; [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; duglig äv. capable <i at (in); [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat (in) + ing-form>; effektiv äv. efficient; skicklig äv. clever <ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat; [i] att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; kunnig proficient <i in (at); [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin + ing-form>; kompetent competent; begåvad gifteddet var duktigt! that's fine!, well done!duktig i matematik clever (good) at (strong in) mathematicsvara duktig i skolan be doing well at school[fysiskt] stark o.d.:allm. strong; kraftig äv. robust, sturdy; kraftfull powerful, vigorous; frisk o. stark (om barn) ibland bonnyorädd, käck bravevard., stor o.d.:allm. big, large; ganska stor good-sized; ansenlig considerable; om penningsumma äv. goodly; riklig substantial
© NE Nationalencyklopedin AB