Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kommandeadjektivkommande generationer coming generations, generations to come
i nattadverbföregående natt last night; kommande natt tonighti går i natt yesterday night
senareadjektivlater; motsats: förra latter; följande subsequent; kommande futuredet blir en senare fråga that will be a question for later onsenare år de här åren in the last few years
adverblater; längre fram later on
nattsubstnightgod natt! good night!hon kom natten till söndagen she came on Saturday nighti natt a) föregående last night b) kommande tonighti går natt yesterday nightom (på) natten el. om (på) nätterna at night, by nightstanna över natten stay overnight, stay the nightdet gjordes över natten it was done overnight
dagsubstdayen dag el. en vacker dag one day; avseende framtid one day, some day, one of these daysgod dag! good morning (afternoon, evening)!; vid presentation how do you do?vara dagen efter have a hangoverdag för dag day by day, every dayleva för dagen live for the momenti dag todayi dag om ett år a year from todaynu (just) i dagarna a) gångna during the last few days b) kommande during the next few daysi forna (gamla) dagar in days of oldi våra dagar in our day, nowadaysom (på) dagen el. om (på) dagarna in the daytime, by daymitt på ljusa dagen in broad daylightpå gamla dagar var han… in his old age (as an old man) he was…dagsljus daylightse dagens ljus first see the light of daykomma i dagen come to lighthan är sin far upp i dagen he's just like his father
© NE Nationalencyklopedin AB