Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kollektivadjektiv~tcollectivesubstantiv~et, =collective; jordbruk äv. collective farm; språkv. äv. collective noun
utspisningsubstantiv~enutspisande feedingkollektiv utspisning konkr. communal kitchen
samfälldadjektiv-fälltgemensam joint; kollektiv äv. collective; enhällig unanimoussamfälld egendom jur. common land
© NE Nationalencyklopedin AB