Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

knytatransitivt verbknöt, knutiteg. tie; t.ex. skosnöre äv. fasten; slips äv. knotknyta handen (näven) clench one's hand (fist); hotfullt shake one's fist <åt, mot at>knyta näven i byxfickan bildl. pocket one's angerbildl.knyta bekantskap med ngn make sb's acquaintance, strike up an acquaintance with sbknyta kontakter establish (form) connectionsknuten till attached to, connected with; parti associated withvara [fast] knuten till anställd vid be on the [permanent] staff ofhans namn är knutet till uppfinningen his name is linked to…
reflexivt verbknöt, knutit~ sig a) lägga sig turn in, hit the sack (hay) b)det knöt sig för honom i talet he suddenly couldn't utter a word
partikelverbknyta anse anknytaknyta fasttie, fasten <vid, to>knyta igentie upknyta ihoptvå föremål tie (knot)…together; säck o.d. tie upknyta om…tie…roundknyta sammaneg. tie…together, connect, link upbildl.de band som knyter samman våra länder the bands which unite our countriesknyta upplossa untie; knut el. knyte o.d. äv. undo; öppna t.ex. säck openfästa upp tie upknyta åthårt tie…tight
snoddsubstantiv~en, ~aratt dra el. knyta cord, string; till garnering braid, lace
knutenadjektivknutet, knutnatied osv.; jfr knytaknuten hand [clenched] fistom personlighet introvert, introspective
slipssubstantiv~en, ~artieknyta en slips knot a tie
rosettsubstantiv~en, ~erprydnad el. vanl. knuten bow; rosformig rosette; 'fluga' bow tieknyta [en] rosett tie a bow (ribbon)bot. el. byggn. rosette
snöresubstantiv~t, ~nstring; grövre ~ el. gardin~ o.d. cord; för snörning lace; present~ ribbon; mål~ tapeett snöre a piece of string etc., se ovanknyta [ett] snöre om ett paket tie (do) a parcel up with string
knutsubstantiv~en, ~arsom knytes el. äv. friare knot; hår~ äv. bunknyta (slå) en knut make (tie) a knot < in>hus~ cornervi hade fienden inpå knutarna …at our very door[s] (doorstep)se knutpunktvard., hastighetsmått kilometres per hourköra i hundra knutar km/tim do a ton
nävesubstantiv~n, nävarfisten nävesand a handful (fistful) of…knyta näveen clench one's fist; hotfullt shake one's fist <åt, mot at>slå näven i bordet bring one's fist down (bang one's fist) on the table; bildl. put one's foot downspotta i nävarna bildl. roll up one's sleeves, buckle down to it
nätsubstantiv~et, =allm. net; spindels web; metalltråds~ wire netting (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasnätverk network; tele. äv. system; elektr. mains (pl.)binda (knyta) nät make netslägga ut nät set (lay [out]) netslägga ut sina nät bildl. set (lay [out]) one's toilsnätet internet the Internet, the Netbeställa på (via) nätet order off the Netsurfa på nätet data. surf the Internet (the Net)söka på nätet browse the Net (Web)
bindasubstantiv~n, bindorse dambindakir. roller [bandage], bandageelastisk binda elastic bandage
transitivt verbband, bunditsamman~ el. fast~ bind; [linda o.] knyta om tie båda äv. bildl.binda böcker bind booksbinda ngn [till händer och fötter] bind sb [hand and foot]binda ngn vid brottet pin the crime on to sbbunden aktie restricted sharebundet kapital tied-up (locked-up) capital, tied-up moneystå bunden t.ex. om hund be tied upvara bunden till ngn be tied to sb
intransitivt verbband, bunditbindlimmet binder bra …binds (holds) well
reflexivt verbband, bunditbinda sig tie (bind) oneself, commit (pledge) oneself <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + ing-form>binda sig för fem år tie (bind) oneself for five yearsbinda sig vid (för) en åsikt o.d. commit oneself to…; ett program tie oneself down to…
partikelverbbinda fasttie…on (up) <vid to>binda för ögonen på ngntie something in front of sb's eyes, blindfold sbbinda ihophopfoga tie…together; t.ex. tidningar till paket tie upbinda in en bokbind a bookbinda ompaket o.d. tie up; sår bind upbinda upptie up äv. bildl.
© NE Nationalencyklopedin AB