Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

knuffasintransitivt deponensverbknuffades, knuffatsknuffas inte! don't push (shove)!
puffasintransitivt deponensverbpuffades, puffatsknuffas push
trängasintransitivt deponensverbträngdes, trängtssamlas el. skockas crowd, press, throng; knuffas jostle one anotherman behövde inte trängas vanl. there was no crowdingfolk trängdes för att komma in på teatern people were jostling to get into…, there was a proper crush to get into…
© NE Nationalencyklopedin AB