Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

knogsubstantiv~et, =workha ett väldigt knog med att (+ inf.) have an awful job to + inf.
snärjsubstantiv~et, ha ett fasligt snärj knog have a tremendous job; jäkt have a hectic time
© NE Nationalencyklopedin AB