Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

knivsubstknife
1 skidasubstkniv sheath; svärd scabbardärtskida pod
slöadjektivom t.ex. kniv blunt, dulltrög slow, sluggish; håglös listless
oslipadadjektivom ädelsten uncut, unpolishedom kniv dullom person unpolished
huggsubstcut; med kniv stab; slag blow, strokesmärta stab of painmed tänder bitevara på hugget vard. be in great form, be in the mood
bladsubstpå träd, blomma leafpl. leavespapper sheet; i bok leafpl. leaveshan är ett oskrivet blad he is an unknown quantitypå kniv, åra etc. blade
bitaverbbite; om kniv cut; om köld, blåst bitedet är något att bita i it's something to get one's teeth intobita i gräset stupa bite the dust
verb och partikelverbbita avbort bite offbita itu ngtbite sth in twobita sig fast vidstick to, cling tobita ihopbita ihop tändernaclench one's teeth
huggaverbcut, strike; med kniv stab; klyva i små stycken chophugga ved chop woodmed tänderna bitehugga tänderna i ngt sink one's teeth into sthgripa catch hold of, seize hold of <it.ex. armenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasby>det är hugget som stucket it comes to the same thing, it six of one and half a dozen of the other
verb och partikelverbhugga avcut off; i två bitar chop…in two, cut…in twohugga ita i av alla krafter make a real effort, go at ithjälpa till give sb a helping handhugga nedträd fell, cut down
stickasubstflisa splinter; pinne stickfå en sticka i fingret get a splinter in one's fingerstickning knitting-needle
verbprick; om t.ex. bi sting; om mygga bite; köra el. stöta sticksticka hål i (på) prick a hole, prick holes in; t.ex. ballong puncturesticka en kniv i ngn stick a knife into sbsticka en nål i ngt stick a needle into sthsticka sig i fingret prick one's finger < with>stoppa put, stick; 'köra' thrusttextil. knitröken sticker i näsan på mig the smoke makes my nose smartsolen sticker i ögonen the sun blazes into your eyesvard.stick! push off!, scram!jag sticker I'm offjag måste sticka I must be offsticka hem pop home, nip home
verb och partikelverbsticka emellan med ett par ordput in a few wordssticka framstick outsticka ihjäl ngnsticka ned ngn stab sb to deathsticka uppskjuta upp el. synas stick up, stick out; om växt shoot upvara uppnosig be cheeky
© NE Nationalencyklopedin AB