Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 knipasubstråka i knipa get into a fix, get into a jam
2 knipaverbnypa pinchknipa ihop läpparna compress one's lipsknipa ihop ögonen screw up one's eyesom det kniper… if the worst comes to the worst…
uteadverbrumsbetydelse out; utomhus outdoors, out of doors; utanför outsidedär ute out therevara ute på havet be out at seavara ute på landet be out in the countryvara ute och resa be out travellingi tidsbetydelseallt hopp är ute all hope is at an endtiden är ute time is updet är ute med honom it is all up with himvara illa ute i knipa be in troublevara för sent ute be too latevara ute efter ngn (ngt) be after sb (sth)
illaadverbbadlyinte illa! not bad!det kan gå illa för dig you may get into troublegöra illa do wronggöra ngn illa hurt sbdet luktar illa it smells nasty, it smells badilla ha kväljningar feel sick, be sickdet ser illa ut it looks badhon ser inte illa ut she is not bad-lookingdet smakar illa it tastes bad, it tastes nastyta illa upp take offenceta inte illa upp! don't be offended!tala illa om ngn run sb downvara illa ute i knipa be in trouble, be in a bad wayom det vill sig illa if things are against you, if you are really unlucky
© NE Nationalencyklopedin AB