Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 knappatransitivt verb~de, ~tknappa in i dator enter on…
1 knappatransitivt verb~de, ~tknappa in på skära ned reduce, cut down, curtail
snålaintransitivt verb~de, ~tvara snål be stingy (mean) <på (med) with>; nödgas leva snålt stint oneself; hushålla economizesnåla in på spara save on; knappa in skimp
2 knappadjektiv~tscanty; knappt tillmätt el. om t.ex. ranson el. tid el. vikt short, scarce; mager meagre; om lön äv. barely sufficient; om t.ex. seger narrow; jfr knapphändigär i knappaste laget …barely enough (sufficient), …rather scantyen knapp (knappa två) liter (kilometer m.m.) a little less than one (two)…, just under one (two)…, barely one (two)…[en] knapp majoritet a bare (narrow) majoritymed knapp marginal by a narrow marginknappa omständigheter reduced (straitened) circumstancestiden är knapp time is [running] shortdet var knappt med mat food was rather scarce
© NE Nationalencyklopedin AB