Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 knappadjektiv~tscanty; knappt tillmätt el. om t.ex. ranson el. tid el. vikt short, scarce; mager meagre; om lön äv. barely sufficient; om t.ex. seger narrow; jfr knapphändigär i knappaste laget …barely enough (sufficient), …rather scantyen knapp (knappa två) liter (kilometer m.m.) a little less than one (two)…, just under one (two)…, barely one (two)…[en] knapp majoritet a bare (narrow) majoritymed knapp marginal by a narrow marginknappa omständigheter reduced (straitened) circumstancestiden är knapp time is [running] shortdet var knappt med mat food was rather scarce
1 knappsubstantiv~en, ~arallm. button; i strömbrytare äv. switch; jfr manschettknapp, skjortknappm.fl.knäppa knappen do up the buttontrycka på knappen press the button äv. bildl.knopp knob; prydnads~ äv. boss; på svärd el. sadel pommelbot., ståndar~ anther
av/på-knappsubstantiv~en, ~arpower button, on/off button
metallsubstantiv~en, ~ermetalknapp av metall äv. metal…
knäppningsubstantiv~en, ~armed knapp[ar] buttoningklänning med knäppning bak …that buttons down (up at) the back
snävadjektiv~tstramande tight, close; trång el. knapp narrowsnäva gränser narrow limitssnäv kjol pencil (sheath) skirtsnäv krets limited circle
knapptadverbotillräckligt o.d. scantily osv.; jfr knapp; snålt sparinglyha det knappt be badly (poorly) off, be in straitened circumstancesleva knappt live sparinglyknappt tilltagen portion el. vila scanty; jfr äv ex. under tilltagenvinna knappt win by a narrow marginknappast hardly, scarcely; nätt och jämnt barelyknappt en liter, se en knapp literunder knapphon är knappt 15 år she is scarcely (barely, not quite) 15det tog knappt en timme it took just under the hourdet var knappt att jag hann undan I barely managed to escapeknappt…förrän hardly (scarcely)…when; no sooner…than
marginalsubstantiv~en, ~ermargin äv. hand. o.d. el. bildl.i marginalen in the marginmed god (bred) marginal by a comfortable (wide) marginmed knapp marginal by a narrow margin
kläddadjektivklättdressed osv.; jfr klä, påklädd, utklädd; litt. cladhur ska jag vara klädd? what am I to (what shall I) wear?klädd knapp [cloth-]covered buttonvara klädd i blått äv. wear blue
torftigadjektiv~tenkel plain; fattig poor; t.ex. om omständigheter needy, indigent; t.ex. om argument threadbare; knapp el. skral scanty, meagreett torftigt program a poor (meagre) programmehennes hem såg ganska torftigtsparsamt möblerat ut …looked rather bare
© NE Nationalencyklopedin AB