Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

knäckatransitivt verbknäckte, knäckteg.:spräcka o.d. crack; bryta av break; hastigt tvärs över snapknäcka en flaska vin vard. crack a bottle of winebildl.:person break, ruin; hälsa shatter, wreckproblemet knäckte mig …floored meknäcka en kod (ett chiffer) break (crack) a codeintransitivt verbknäckte, knäcktknäcka extra vard. moonlight, have a job on the side
chiffersubstantivchiffret, =cipher, code; kryptogram cryptographknäcka ett chiffer break a code
kodsubstantiv~en, ~ercode äv. data.knäcka en kod break a code
1 nötsubstantiv~en, nötterbot. nuten hård nöt att knäcka bildl. a hard (tough) nut to crackfå på nöten vard.:få stryk get a hiding (beating)
1 bräckasubstantiv~n, bräckorspricka flaw, cracktransitivt verbbräckte, bräcktbryta break; knäcka el. krossa crackbräckas break; crackövertrumfabräcka ngn outdo sbintransitivt verbbräckte, bräcktnär dagen bräcker litt. when day breaks, at daybreak
sparkatransitivt verb~de, ~tkicksparka boll vard. kick a ball about, play footballsparka ngn på smalbenen kick sb's shinssparka ngn i ändan kick sb (give sb a kick) in the pantsbli sparkad från jobbet, vard. get the sack (the push), be (get) firedsparka ngn från jobbet, vard. give sb the sack (the push), fire sb
intransitivt verb~de, ~tsparka [med benen (omkring sig)] kick aboutsparka inte på dörren! don't kick at (against)…!
partikelverbsparka avknäcka av kick and breaksparka av sig [täcket] kick off one's bedclothessparka igen dörrenkick…shutsparka i gång en verksamhetvard. kick off…sparka ihjäl ngnkick sb to deathsparka in dörrenkick…insparka omkullkick…oversparka till ngn (ngt)give…a kicksparka uppt.ex. dörr kick…open
bryta (jfr bruten)transitivt verbbröt, brutitallm. break; kol el. malm mine; sten quarry; förpackning open; förbindelse break off, sever; ljus refract, diffractbryta arm arm-wrestlebryta armen break (med. fracture) one's armbryta en färg målarfärg break a colourbryta en förlovning break off an engagementbryta isen äv. bildl. break the icebryta sitt löfte break one's promisebryta ett samtal tele. disconnect (cut off) a callbryta servetter fold napkinsbryta strömmen elektr. break (interrupt) the circuit, switch off [the current]
intransitivt verbbröt, brutitbreak äv. om vågor <mot against>bryta med ngn break with sbbryta mot lag el. regel break; svagare infringe; lag äv. violate; ett förbud offend against…; en princip violate…vågorna bryts mot klipporna the waves are breaking against (on)…i uttal speak with an (a foreign) accentbryta på tyska speak with a German accent
reflexivt verbbröt, brutitbryta sig, se under resp. beton. part. under bryta
partikelverbbryta avbreak (knäcka snap) [off]bryta av mot kontrastera mot be in contrast to, contrast with; jfr avbrytabryta frambreak out, burst forth; om t.ex. solen break throughbryta igenomäv. mil. break throughbryta sig igenom break (force) one's way throughbryta ihopom personel.system etc. break down, collapsebryta inset in, come on; om fienden, havet break inbryta sig in i ett hus (hos ngn) break into a house (sb's home)bryta nedbreak down; förstöra äv. demolish; fys. äv. decompose <till into>; bildl. el. krossa shatterbryta [om]typogr. make up…[into pages]bryta sammanbreak down, collapsebryta upptr.bryta upp ett lås break open a lock, force a lock [open]itr.bryta upp från bordet make a movebryta uttr. break outbryta ut en faktor matem. remove (put) a factor outside the bracketbryta ut…ur sammanhanget detach (isolate)…from the contextitr. el. t.ex. om eld el. krig el. uppror el. epidemi break out; om åskväder come onrfl.bryta sig ut force one's way out
© NE Nationalencyklopedin AB