Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

knäsubstantiv~et, ~neg. knee äv. på byxben o. strumpbyxa; sköte laphan har knän på byxorna his trousers are baggy at the kneessitta i knät på ngn …on sb's knee, …on (in) sb's lapbe på sina bara knän beg on bended knee[s]falla på knä [för…] kneel (kneel down) [to…], go down on one's knees [to…], fall on one's knees [before…]; jfr knäböjagå på knäna bildl. el. vara utmattad be worn out (whacked)ligga (stå) på knä be kneeling, be on one's knees; jfr knäböjakjolen går till knäna …reaches down to the kneesvattnet gick upp till knäna …was knee-deepkrök elbow äv. tekn., bend
skötesubstantiv~t, ~nknä lap; moderliv wombi familjens sköte in the bosom of the familyvad framtiden bär i sitt sköte …holds in store
ridaintransitivt verb och transitivt verbred, riditeg. ride äv. på ngns axlar (knä), ride on horsebackrida barbacka ride bareback[ed]rida bra äv. be a good riderrida i galopp ride at a galloprida [på] en häst ride a horserida på framgången ride [on] a wave of successbildl.rida på principer stick blindly to principles
partikelverbrida bortride away (off), leaverida efterfölja follow (förfölja pursue)…on horsebackhämta ride and fetchrida in på arenanride into…rida in en häst dressera break [in]…rida utitr. go out riding, take a riderida ut till ngn ride out to…tr.rida ut stormen ride out (bildl. äv. weather [out]) the storm
tvingatransitivt verb~de, ~tforce, compel; starkare coerce; vard. twist sb's arm; högtidl. constraintvinga ngn [till] att göra ngt force sb to do (into doing)…, compel sb to do…, coerce sb into doing…; svagare el. förmå make sb do…tvinga ngn på knä bildl. bring sb to his kneestvinga ngn till reträtt force sb to retreat (into retreating), force (compel) sb to make a retreatreflexivt verb~de, ~ttvinga sig force oneself <[till] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCB saknasinto + ing-form>; högtidl. constrain oneself <[till] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>
partikelverbtvinga framtvinga fram ett avgörande (ett leende) force a decision (a smile)tvinga fram en kris force (bring on) a crisistvinga itvinga i ngn ngt få ngn att äta force sb to eat (dricka to drink) sthtvinga i sig maten force down…tvinga påtvinga på ngn ngt force (truga push) sth on sb (vard. down sb's throat)tvinga sig på ngn force (impose) oneself on sbtvinga till sig (sig till) ngtobtain (secure) sth by forcetvinga tillbaka tårarnafight back…tvinga ur ngn ngtextort sth from sb, wring sth out of sb
© NE Nationalencyklopedin AB